Thuốc tim mạch

Thuốc Abhigrel 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Abhigrel 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Fenfort là thuốc gì?Thuốc Goldbilingin là thuốc gì?Thuốc Heltan Inj 5ml là thuốc gì? Thuốc Abhigrel 75 là …

Read More »

Thuốc Swamlo-5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Swamlo-5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Zyrrigin 60ml là thuốc gì?Thuốc Mibelcam Fort 15 là thuốc gì?Thuốc Alvofact là thuốc gì? Thuốc Swamlo-5 là thuốc …

Read More »

Thuốc Motamse 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Motamse 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Hytinon 500 là thuốc gì?Thuốc Lodnets 500 là thuốc gì?Thuốc Spirem 25 là thuốc gì? Thuốc Motamse 5mg …

Read More »

Thuốc Ksart Tablets-50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Ksart Tablets-50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Ksart Tablets-50mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Mectomal là thuốc gì? Thuốc Vamipas 200 là thuốc gì? Thuốc Calisamin là thuốc gì? Thuốc Ksart Tablets-50mg …

Read More »

Thuốc Losap 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Losap 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Picoprep là thuốc gì?Thuốc Montenuzyd 10 là thuốc gì?Thuốc Xiao Yao Wan là thuốc gì? Thuốc Losap 25 …

Read More »

Thuốc Kardak 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Kardak 40 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Gui Pi Wan là thuốc gì?Thuốc Zhibai Dihuang Wan là thuốc gì?Thuốc Retento 800 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Co-trupril là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Co-trupril là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Co-trupril là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Fipmoxo 5ml là thuốc gì? Thuốc Tzide-500 là thuốc gì? Thuốc Atoronobi 20 là thuốc gì? Thuốc Co-trupril là …

Read More »

Thuốc Atoronobi 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Atoronobi 20 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Androgel 50mg là thuốc gì?Thuốc Eurostat-E là thuốc gì?Thuốc Cytotec 200mcg là thuốc gì? Thuốc Atoronobi 20 là …

Read More »

Thuốc Eurostat-E là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Eurostat-E là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cytotec 200mcg là thuốc gì?Thuốc Skypodox 200 là thuốc gì?Thuốc Floxadexm 5ml là thuốc gì? Thuốc Eurostat-E là thuốc …

Read More »

Thuốc Egitromb 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Egitromb 75 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Emecad 5ml là thuốc gì?Thuốc Eplancef 100mg capsule là thuốc gì?Thuốc Goldvoxin 250mg/50ml là thuốc gì? Thuốc Egitromb …

Read More »