Thuốc tim mạch

Thuốc Macorel 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Macorel 30 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Carbaro 200mg là thuốc gì?Thuốc Alvostat 10 là thuốc gì?Thuốc Lisinopril ATB 10mg là thuốc gì? Thuốc Macorel …

Read More »

Thuốc Cyplosart 50 FC Tablets là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cyplosart 50 FC Tablets là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Neozith 250 là thuốc gì?Thuốc Calibin Soft cap là thuốc gì?Thuốc Neffrole 20 là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Alvostat 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Alvostat 10 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Lisinopril ATB 10mg là thuốc gì?Thuốc Escivex 20 là thuốc gì?Thuốc Suresh 600mg là thuốc gì? Thuốc Alvostat …

Read More »

Thuốc Lisinopril ATB 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Lisinopril ATB 10mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Escivex 20 là thuốc gì?Thuốc Suresh 600mg là thuốc gì?Thuốc Flusort là thuốc gì? Thuốc Lisinopril ATB …

Read More »

Thuốc Losarlife-H là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Losarlife-H là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Exelon Patch 5 là thuốc gì?Thuốc Alecip 0,2g/100ml là thuốc gì?Thuốc Nibixada 100 là thuốc gì? Thuốc Losarlife-H là …

Read More »

Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Esorest 300 là thuốc gì?Thuốc Sakardro 250 là thuốc gì?Thuốc Jardiance 25 là thuốc gì? Thuốc Safetelmi …

Read More »

Thuốc Liprilex Plus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Liprilex Plus là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cupid 50 là thuốc gì?Thuốc Vitalef-100 là thuốc gì?Thuốc Vakule 500 là thuốc gì? Thuốc Liprilex Plus là …

Read More »

Thuốc Bonsartine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Bonsartine 25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Levocarvit là thuốc gì?Thuốc Daetidine tab là thuốc gì?Thuốc Hwaxil Cap là thuốc gì? Thuốc Bonsartine 25 là …

Read More »

Thuốc Cardival 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Cardival 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cardival 80 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Cavir 0.5 là thuốc gì? Thuốc Asclo 75mg là thuốc gì? Thuốc Ausulvas 10 Tablet là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Asclo 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Asclo 75mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Ausulvas 10 Tablet là thuốc gì?Thuốc Glycinorm-80 là thuốc gì?Thuốc Dubemin injection 3ml là thuốc gì? Thuốc Asclo …

Read More »