Thuốc tiêu hóa

Thuốc pannefia 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc pannefia 40mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chia sẻ bài viết sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc clarithromycin 500mg là thuốc gì? Thuốc barudon là thuốc gì? Thuốc prilosec là thuốc …

Read More »

Thuốc uphatin 5mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc uphatin 5mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc cadiflex là thuốc gì? Thuốc levodipine là thuốc gì? Thuốc spasless là thuốc gì? Thuốc uphatin 5mg …

Read More »

Thuốc Algelstad 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Algelstad 20g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Kidbufen 100mg là thuốc gì?Thuốc Levetstad 500 là thuốc gì?Thuốc Zymcell là thuốc gì? Thuốc Algelstad 20g …

Read More »

Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Thuốc gastropulgite 3g là thuốc gì? chữa bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Dược lý: Atapulgit là hydrat nhôm magnesi silicat chủ yếu là …

Read More »

Thuốc mezapulgit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc mezapulgit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Thuốc mezapulgit là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Dược Lực Học: Atapulgit là hydrat nhôm magnesi silicat chủ yếu …

Read More »

Thuốc nhóm antacid là thuốc gì? có tác dụng gì? có tốt không?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nhóm antacid là thuốc gì? có tác dụng gì? có tốt không? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc s dicanxi là thuốc gì? Thuốc s prenatal là thuốc gì? Thuốc oliveirim 10mg là …

Read More »