Thuốc kháng sinh

Thuốc Viciamox 0,75g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Viciamox 0,75g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Zlatko-25 là thuốc gì?Thuốc SaViZentac 150 là thuốc gì?Thuốc Usaneuro 300 là thuốc gì? Thuốc Viciamox …

Read More »

Thuốc Cefdina 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Cefdina 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Egofixim 100 là thuốc gì?Thuốc Bazato 300 là thuốc gì?Thuốc Flucistad 10g là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Egofixim 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Egofixim 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Bazato 300 là thuốc gì?Thuốc Flucistad 10g là thuốc gì?Thuốc Zaclid 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Arme-cefu 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Arme-cefu 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Duckeys 400 là thuốc gì?Thuốc Pharhamaxe G2 là thuốc gì?Thuốc Flosanvico 10mg/ml là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Vitraclor 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Vitraclor 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Aumoxtine 625mg là thuốc gì?Thuốc Novewel 80 là thuốc gì?Thuốc Ragozax 10 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Aumoxtine 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Aumoxtine 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Novewel 80 là thuốc gì?Thuốc Ragozax 10 là thuốc gì?Thuốc Agisimva 20 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Newtazol 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Newtazol 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Thuốc Newtazol 125 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Thuốc Newtazol 125 là thuốc gì? có tác …

Read More »

Thuốc Ofbexim 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Ofbexim 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Thuốc Ofbexim 200mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Thuốc Ofbexim 200mg là thuốc gì? có tác …

Read More »

Thuốc Nerusyn 1,5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Nerusyn 1,5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Thuốc Nerusyn 1,5g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Thuốc Nerusyn 1,5g là thuốc gì? có tác …

Read More »

Thuốc Docimax 100 Domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Docimax 100 Domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Thuốc Docimax 100 Domesco là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Thuốc Docimax 100 Domesco là thuốc …

Read More »