Category Archives: Thuốc kháng sinh

Thuốc thiamphenicol là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc thiamphenicol là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ladyvagi là thuốc gì? Thuốc neurocoline 500 là thuốc gì? Thuốc minioxi là thuốc gì? Thuốc thiamphenicol là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? […]

Thuốc desloratadine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc desloratadine là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc rhinocort aqua 64 là thuốc gì? Thuốc mytelase 10mg là thuốc gì? Thuốc cefaclor 250mg là thuốc gì? Thuốc desloratadine […]

Thuốc roxithromycin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc roxithromycin là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc natri clorid 0,9% 500ml là thuốc gì? Thuốc levothyroxine 100mcg là thuốc gì? Thuốc tramadol 50mg là thuốc gì?   […]

Thuốc ciprofloxacin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ciprofloxacin 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc librax 5mg là thuốc gì? Thuốc tanakan 40mg là thuốc gì? Thuốc lipitor 20mg là thuốc gì? Thuốc ciprofloxacin […]

Thuốc xanh methylen là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc xanh methylen là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc trangala là thuốc gì? Thuốc progynova 2mg là thuốc gì? Thuốc ovestin 1mg là thuốc gì?   Thuốc xanh […]

Thuốc kháng histamin là thuốc gì? có tác dụng gì?

Nhiều người thắc mắc Thuốc kháng histamin là thuốc gì? có tác dụng gì? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loratadin 10mg là thuốc gì? Thuốc soli medon là thuốc gì? Thuốc lisonorm là thuốc gì?  Thuốc kháng histamin là thuốc gì? có […]

Thuốc erythromycin trị bệnh gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc erythromycin trị bệnh gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc nhỏ mắt eyelight có tốt không? Thuốc enat 400 là thuốc gì? Thuốc debridat có tác dụng gì?   Thuốc […]

Thuốc azithromycin trị bệnh gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc azithromycin trị bệnh gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc augmentin là thuốc gì? Thuốc acnotin 10 có tốt không? Thuốc Procare có tác dụng gì? Thuốc azithromycin trị bệnh […]

error: Content is protected !!