Thuốc khác

Viên ngậm strepsils trị ho có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Viên ngậm strepsils trị ho có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc naltrexone là thuốc gì?Thuốc mifepristone có tác dụng gì?Thuốc fugacar là thuốc gì? Viên ngậm …

Read More »

Thuốc chống nấm fluconazole 150mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc chống nấm fluconazole 150mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu? bài viết hôm nay thuốc giá bao nhiêu sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc safinar có tốt không?Thuốc Procare có tác dụng gì?Thuốc otiv có tác dụng gì? …

Read More »

Thuốc e-lyver là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc e-lyver là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chia sẻ bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Erilcar 10 là thuốc gì?Thuốc Xacimax 500mg là thuốc gì?Thuốc Natalvit là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Alphathepham 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Alphathepham 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc HP Argyl 25 là thuốc gì?Thuốc Newphdin 1g là thuốc gì?Thuốc Doglitazon là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Zlatko-25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Zlatko-25 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc SaViZentac 150 là thuốc gì?Thuốc Usaneuro 300 là thuốc gì?Thuốc Arme-cefu 500 là thuốc gì? Thuốc Zlatko-25 …

Read More »

Thuốc Postcare 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Postcare 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Tizanad 2mg là thuốc gì?Thuốc Vitraclor 125 là thuốc gì?Thuốc Aumoxtine 625mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Tizanad 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Tizanad 2mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Vitraclor 125 là thuốc gì?Thuốc Aumoxtine 625mg là thuốc gì?Thuốc Novewel 80 là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc Pycalis 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Pycalis 5 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Dotasea-F là thuốc gì?Thuốc Expressin 300 là thuốc gì?Thuốc Savisang60 là thuốc gì? Thuốc Pycalis 5 …

Read More »

Thuốc Dotasea-F là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Dotasea-F là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay bài viết 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Expressin 300 là thuốc gì?Thuốc Savisang60 là thuốc gì?Thuốc Amkuk 100ml là thuốc gì? Thuốc Dotasea-F là …

Read More »

Thuốc Desno 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Desno 5mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay giá thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Duratamin 900mg là thuốc gì?Thuốc Mezagastro 150 là thuốc gì? Thuốc Pamyltin 10 là thuốc gì? …

Read More »