Thuốc hô hấp

Thuốc passedyl 125ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc passedyl 125ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc passedyl 125ml là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc terpine gonnon là thuốc gì? Thuốc sagofene là thuốc gì? Thuốc dextromethorphan 15mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc fitorhi f là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc fitorhi f là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc fitorhi f là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? bài viết hôm nay chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc seirogan là thuốc gì? Thuốc microclismi là thuốc gì? Thuốc sahelon là thuốc gì? Thuốc fitorhi f là …

Read More »

Thuốc theratussine 5mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc theratussine 5mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc theratussine 5mg là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc fucicort là thuốc gì? Thuốc casulb là thuốc gì? Thuốc remantin 500mg là thuốc gì? Thuốc theratussine 5mg …

Read More »

Thuốc medovent 30mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medovent 30mg là thuốc gì? điều trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay hiệu thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc zoamco là thuốc gì? Thuốc polydeson là thuốc gì? Thuốc pivalone là thuốc gì? Thuốc medovent …

Read More »
error: Content is protected !!