Tag Archives: Thuốc kháng sinh

Thuốc nacova 500/125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc nacova 500/125mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc drenoxol là thuốc gì? Thuốc denkazon là thuốc gì? Thuốc cadipredson 4 là thuốc gì? Thuốc nacova …

Read More »

Thuốc sansvigyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc sansvigyl là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc arginine là thuốc gì? Thuốc calsid 1250 là thuốc gì? Thuốc vinpocetin là thuốc gì? Thuốc sansvigyl là …

Read More »

Thuốc tesimald là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc tesimald là thuốc gì? chữa trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc neutrivit là thuốc gì? Thuốc terfenadin là thuốc gì? Thuốc mediclovir là thuốc gì? Thuốc tesimald là thuốc …

Read More »

Thuốc medxil 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc medxil 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc agiosmin là thuốc gì? Thuốc clorocid 250mg là thuốc gì? Thuốc azicine 250mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc ofmantine domesco 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc ofmantine domesco 625mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc gabahasan 300 là thuốc gì? Thuốc transamin 500mg là thuốc gì? Thuốc epalvit 400 là thuốc …

Read More »

Thuốc clorocid 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc clorocid 250mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc azicine 250mg là thuốc gì? Thuốc superyin là thuốc gì? Thuốc sifrol 0.25mg là thuốc gì? Thuốc …

Read More »

Thuốc methylprednisolon 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc methylprednisolon 4mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay hiệu thuốc 69 sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc ficyc cream là thuốc gì? Thuốc alstuzon là thuốc gì? Thuốc profertil là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc newtop 100mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc newtop 100mg là thuốc gì? trị bệnh gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay chiasebaiviet.com sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc loperamid 2mg là thuốc gì? Thuốc sucralfate là thuốc gì? Thuốc franrogyl là thuốc gì? Thuốc newtop 100mg …

Read More »