Tag Archives: Thuốc kháng sinh

Thuốc Lichaunox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Lichaunox là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Helmadol là thuốc gì?Thuốc Tenovid 10 là thuốc gì?Thuốc Egolanza 10 là thuốc gì? Thuốc Lichaunox là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Brucipro Tablets là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Thuốc Brucipro Tablets là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Brucipro Tablets là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Kidoblu 100ml là thuốc gì? Thuốc Rinalix-Xepa là thuốc gì? Thuốc Neo-Endusix 20mg là thuốc gì? Thuốc Brucipro …

Read More »

Thuốc Natrofen 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Thuốc Natrofen 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Natrofen 500 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu tiền? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Bwineuro là thuốc gì? Thuốc Lifecita 400 là thuốc gì? Thuốc fonna là thuốc gì? Thuốc Natrofen …

Read More »

Thuốc Feomin Tablet 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Feomin Tablet 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Vagifem là thuốc gì?Thuốc Alfokid Syrup 5ml là thuốc gì?Thuốc Suopinchon Injection là thuốc gì? Thuốc Feomin …

Read More »

Thuốc Thuốc Cefimine RTC 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Thuốc Cefimine RTC 100 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc qepentex plaster 20mg là thuốc gì?Thuốc Celofirm 200mg là thuốc gì?Thuốc Vizimtex 500mg là thuốc gì? …

Read More »

Thuốc Melocin 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Melocin 400 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Sofkof là thuốc gì?Thuốc Ozarium 100mg là thuốc gì?Thuốc Sanfocef sachet là thuốc gì? Thuốc Melocin 400 là …

Read More »

Thuốc Vizimtex 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Vizimtex 500mg là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Dolisepin 2g là thuốc gì?Thuốc PALOXIRON 5ml là thuốc gì?Thuốc Protoriff 500mg là thuốc gì? Thuốc Vizimtex 500mg …

Read More »

Thuốc Dolisepin 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Dolisepin 2g là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc PALOXIRON 5ml là thuốc gì?Thuốc Protoriff 500mg là thuốc gì?Thuốc Ambolyt Syrup 100ml là thuốc gì? Thuốc Dolisepin …

Read More »

Thuốc Sanfocef sachet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Sanfocef sachet là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Manclamine 625 là thuốc gì?Thuốc Rovartal 10mg là thuốc gì?Thuốc Melanov-M là thuốc gì? Thuốc Sanfocef sachet là …

Read More »

Thuốc Manclamine 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu?

Nhiều người thắc mắc Thuốc Manclamine 625 là thuốc gì? có tác dụng gì? giá bao nhiêu? Bài viết hôm nay https://chiasebaiviet.com/ sẽ giải đáp điều này. Bài viết liên quan: Thuốc Rovartal 10mg là thuốc gì?Thuốc Melanov-M là thuốc gì?Thuốc Europlin 25mg là thuốc gì? Thuốc Manclamine 625 là …

Read More »